Ledningssystem

Vi tror på att alla projekt och verksamheter kan kvalitetssäkras och öka lönsamheten om de utförs och styrs med stöd av ett väl anpassat ledningssystem. Vi utvecklar ledningssystem anpassade efter typen av projekt och verksamheten som kan och ska användas flera gånger varje dag. Systemen kan också fås anpassade och certifierade enligt etablerade standarder och normer.

Vad gör vi?
Vi utvecklar åt er eller bistår er med framtagande och implementation av för er verksamhet anpassade ledningssystem. Detta kan vara verksamhetsledningssystem för er direkta verksamhet eller certifierade system för kvalitet och miljö men också mer branschspecifika som krävs för er typ av verksamhet.

Hur gör vi?
Vi lyssnar på era behov, analyserar verksamheten, går igenom eventuella befintliga system och föreslår en plan för att uppfylla era behov. Därefter utvecklar vi åt er eller tillsammans med er ett ledningssystem som är fullt ut anpassat och integrerat i er verksamhet. Naturligtvis bistår vi med säkerställande av acceptans hos er personal, utbildning, uppstart, internrevisioner och revideringar till ett väl inarbetat och fungerande system.

Varför ska ni anlita oss?
Saknar ni ett ledningssystem idag? Då kan med stor säkerhet er verksamhet förbättras genom ett väl anpassat ledningssystem som säkerställer att rätt saker görs på rätt sätt och i rätt tid och därmed resulterar i bättre lönsamhet, högre kvalitet och mer motiverad personal.

Har ni ett ledningssystem som inte efterlevs? Låt då oss analysera det, revidera det och säkerställa att det blir ett väl anpassat system som stärker er istället för att enbart vara en kostnad.

Referenser
Några av våra referenskunder av anpassade ledningssystem är:

  • ABB – anpassade ledningssystem för deras verksamhet inom leverans och installation av högspänningskablage.
  • Fortum – anpassade ledningssystem för avfallshantering hos större kunder.
  • Ett flertal certifierbara system samt certifiering av dessa.

Kontakta oss gärna för namn och kontaktuppgifter till referenspersoner på dessa företag.

Vad gör vi mer?
Som komplement till att ta fram kompletta system har vi också utfört bland annat följande tjänster:

  • Projektledning vid om- och nybyggnationer för att säkerställa kravuppfyllnad av branschstandarder som kräver certifiering.
  • Analys och rapport med förslag på revideringar.
  • Internrevisioner.
  • Agera som ledningens representant.