Projektledning

I större projekt där projektledare/byggledare ställs inför allt färre tekniska frågor och i allt högre grad arbetar med upphandlingar, juridik, avtal, underentreprenörer, förhandlingar, avvikelser, uppföljning, rapportering och andra administrativa arbeten är våra projektledare som starkast. Därmed kan vi säkerställa genomförandet enligt plan och vår uppdragsgivare kan fokusera på sin kärnkompetens.

Vad gör vi?
Vi tillhandahåller seniora projektledare/byggledare för nästan alla former av projektledning. Inom entreprenadprojektledning och då särskilt installationsentreprenader har vi även omfattande teknisk kompetens. Som projektledare gör vi mest nytta inom entreprenader som omfattar upphandlingar, avvikelser, rapportering, dokumentation, omfattande kontraktsvillkor eller som på andra vis är komplicerade eller komplexa.

Hur gör vi?
Som projektledare säkerställer vi en mycket god struktur, bra planering, god framförhållning, korrekt dokumentation och kvalitetssäkrat utförande. Vi säkerställer ordning och reda från första stund.

Varför ska ni anlita oss?
Har ni ett projekt som är större än normalt och önskar en projektledare/byggledare som behärskar det er ordinarie personal inte fullt ut behärskar eller hinner med tar vi rollen som projektchef, huvudprojektledare och stödjer er projektledare med allt utom det tekniska där ni säkerligen har expertkompetens själva som vi inte kan konkurrera med. Vår erfarenhet säkerställer ett väl genomfört projekt som håller tidplaner, budget och kvalitetskrav.

Referenser
Vi har ett mycket stort antal referensprojekt inom många discipliner och för olika stora projekt. Vi har varit tillförordnar projektledare för entreprenadprojekt med en kontraktssumma om över 2,5 miljarder kronor. Vi har varit projektledare för entreprenader omfattande över en halv miljon arbetstimmar.

Våra kunder är i första hand större entreprenörer och beställarorganisationer:

  • E.On – projektledning av installationsentreprenader.
  • ABB – tillförordnar projektledning.
  • Vattenfall – projektledning av kalkylarbeten.
  • Trafikverket – byggledning av entreprenader.
  • Göteborgs Stad – byggledning av entreprenader.
  • Sector Alarm – projektstyrning för att erhålla certifierbara larmcentraler.

Kontakta oss gärna för namn och kontaktuppgifter till referenspersoner på dessa företag och organisationer.

Vad gör vi mer?
Förutom de uppdrag som rena projektledare eller byggledare har vi också utfört en stor mängd uppdrag som delprojektledare inom områden som:

  • Projekteringsledare.
  • Dokumentationsledare.
  • Projektcontroller.
  • Projektkalkylering / Entreprenadkalkylering.