Sedan år 2000 har Dagens industri utsett de snabbast växande företagen i Sverige. För att bli nominerad behöver Gasellföretagen ta sig igenom högt ställda krav vilket endast ett hundratal företag i Sverige årligen lyckas med!

I onsdags förra veckan var vår VD Kristin Tubbero, och vår Ekonomichef Pia Hultén, på Svenska Mässan för att delta vid korandet av årets Gasell i väst. Tyvärr nådde vi inte riktigt hela vägen fram men vi är ändå otroligt stolta över vår personal och vår tillväxt de senaste åren.

Kraven för att bli nominerad är följande:
·      Omsättningen 2021 ska överstiga 10 miljoner kronor.
·      Bolaget ska ha minst tio anställda enligt den senaste årsredovisningen.
·      Omsättningen 2021 ska minst ha fördubblats sedan 2018 och ska ha vuxit varje år under perioden.
·      Det samlade rörelseresultatet ska vara positivt under perioden.
·      Företaget har väsentligen vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
·      Bolaget ska ha sunda finanser. Det ska också finnas revisionsberättelse i den senaste årsredovisningen.

Som grund för nominering är företagets fyra senaste årsredovisningar, dvs 2018 till 2021.

#Gasell2022 #QS #Questate #DagensIndustri #Gasellföretag