Vi säger varmt välkommen till Henrik Kahl som påbörjade sin anställning hos oss på Questate den 1 april. Henrik kommer att bli ytterligare en byggsten i vår organisation med projektledare och byggledare.

Henrik har arbetat inom branschen i 6 år och har bra erfarenhet med sig i sin kunskapsryggsäck.