Referensprojekt


Vi har ett mycket stort antal referensprojekt inom många discipliner och för olika stora projekt. Vi har varit tillförordnad projektledare för entreprenadprojekt med en kontraktssumma om över 2,5 miljarder kronor samt vi har varit projektledare för entreprenader omfattande över en halv miljon arbetstimmar. Vi har även gjort stora som små byggutredningar inom de flesta branscher och discipliner men med en övervikt åt större och komplexa installationsentreprenader. Den största tvisten uppgick till cirka 600 miljoner kronor och den mest omfattande tvisten pågick i över fem år och summerade utlåtande ifrån oss, inklusive bilagor, på närmare 6 000 sidor.

Vi är experter på entreprenader och jobbar med allt från totala projektåtagande, förstudier, projektering, byggutredning inom anläggningar för tekniskt komplexa och digitala system. Med vår långa erfarenhet hjälper vi våra kunder att möta såväl dagens som morgondagens utmaningar.

Vår kund är större entreprenörer, beställarorganisationer samt advokatbyråer inom nedan verksamhetsområden.
Kontakta oss gärna för namn och kontaktuppgifter till referenspersoner på våra referensföretag och organisationer.

Verksamhetsområden
Projekt-/byggledning

 • Tunnlar och broar
 • Vägar och gator
 • Betong och anläggning
 • Grönytor, parker och offentliga ytor
 • Tele, video, data och säkerhetssystem
 • Styr- och övervakning
 • Gatubelysning
 • Hög- och lågspänningsanläggningar
 • VViS
 • OT (operativ teknik)
 • Besiktning (byggnadsverk, målning, el, betong och belysning)

Verksamhetsområden
Entreprenadjuridik

 • Byggutredning
 • Utbildning ”Praktisk entreprenadjuridik AB/ABT”
 • Expertstöd
 • Framtagande av förfrågningsunderlag/upphandling
 • Granskningar av kontrakt

Exempel på beställare av projekt-/byggledare

 • Trafikverket
 • Stadsmiljöförvaltningen
 • E.On
 • ABB
 • Vattenfall
 • Sector Alarm

Exempel på beställare av byggutredning

 • Hellgren & Linander
 • White & Case
 • Advokaterna Liman & Partners

Då sekretess gäller för de byggutredningar vi har utfört kan vi inte nämna parternas namn. De advokatbyråer som vi har arbetat tillsammans med är i stället våra referenser.