Byggutredning

Byggutredningar är ett samlingsbegrepp för bland annat expertutlåtande, sakkunnigutlåtande och hinderutredning. Arbetsprocessen är att identifiera och utreda eventuella brister, skador, kostnader med syfte att bland annat fastslå vad som skett, varför det blev som det blev, vem som orsakade det samt vilka kostnader det har inneburit.

Vad gör vi?

I våra byggutredningar vill vi så långt det är möjligt basera och koppla fakta som motparten har mycket svårt att argumentera emot. Därmed så inleds nästan alla våra byggutredningar med att vi samlar in ”all” information. Därefter läser vi in oss och fördjupar insamlingen där det finns oklarheter. Utifrån det insamlade materialet skriver vi sedan vår utredning och överlämnar den skriftligen till er komplett med bilagor.

I våra byggutredningar gör vi alltid dessa utifrån vår kompetens och erfarenhet av hur projekten borde ha styrts. Det faktiska utförandet och styrningen ställs i våra utredningar emot verkligheten och kontraktet. Utredning blir därför mycket konkret och svår att bemöta för motparten vilket ofta resulterar i förlikningar eller domar till vår uppdragsgivares favör.

Varför ska ni anlita oss?

Våra konsulter har en unik kunskap och förmåga att hantera extremt stora informationsmängder i form av hundratusentals dokument, bokföringar med tiotusentals verifikat och lönerapporter/dagböcker för tiotusentals mandagar för att ge några exempel.

Är ni en advokatbyrå kan vi avlasta er, underlätta ert arbete, komplettera era inlagor och bevisuppgifter för att därigenom stärka ert mål.

Är ni en beställare eller leverantör med en tvist med er motpart kan ni innan ni har anlitat en advokatbyrå ha mycket stor nytta av en byggutredning ifrån oss. Den kan helt förhindra behovet av att eskalera konflikten genom att ligga till grund för en överenskommelse. Alternativt kan den vara en mycket god grund för advokatbyråns vidare arbete och därmed göra handläggning mindre kostsam och snabbare.