Praktisk Entreprenadjuridik


Praktiskt Entreprenadjuridik Grundkurs 2 dagar

Kursen Praktisk Entreprenadjuridik går igenom skillnader och likheter mellan de olika standardavtalen samt hur avtalen påverkar och styr riskfördelningen mellan beställare och entreprenör/kund. Under kursen kommer du få kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och utifrån olika rättsfall få större förståelse av konsekvenser av olika skrivningar. En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter är att du kan de grundläggande juridiska reglerna.

Efter godkänd utbildning erhålles deltagaren ett utbildningsintyg.

Kursmål

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06.

Kursmaterial

Kursmaterial ingår i priset och kommer att delas ut på plats vid kurstillfället.

Kursinnehåll

Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och du får kunskap om upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer samt begreppet entreprenad. Utifrån AB och ABT går vi bl.a. igenom:

  • Vad är ett standardavtal?
  • Några centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
  • Hur blir AB en del av entreprenadavtalet?
  • Kan AB användas som lag av domstol?
  • Kan delar av AB avtalas bort?
  • Vad händer vid motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna?
  • Garantitid och ansvar

Pris för 2 dagar, 11 800 kronor / person

Offertförfrågan vid gruppbokning ges på förfrågan.

Vi erhåller även Entreprenadjuridik Fortsättningskurs 2 dagar, information ges på förfrågan.

Maila din bokningsförfråga till vår VD Kristin på kristin.tubbero@qsab.se