Team Questate

Post- besöksadress

Questate AB
Grimboåsen 6
417 05 Göteborg

Fakturaadress

faktura(a)qsab.se (Faktura bifogas som .pdf)
Questate AB
Kund-id FRX2148
FE 301
105 69 Stockholm

Företagsuppgifter

Organisationsnummer: 556587-0036
Bankgiro: 5546-0992
Momsregistreringsnummer: SE556587003601
Utlandsbetalningar: IBAN SE2212000000012121422498 / BIC DABASESX


Kristin Tubbero
Kristin TubberoVD, Projektledare
0700 – 377 446
kristin.tubbero(a)qsab.se
Thomas Lundgren
Thomas LundgrenProjektledare / Byggutredare
0733 – 31 22 00
thomas.lundgren(a)qsab.se
Magnus Sjöalt
Magnus SjöaltProjektledare / Byggutredare
0733 – 31 22 04
magnus.sjoalt(a)qsab.se
Henrik Kahl
Henrik KahlProjektledare / Byggledare
0736 – 48 41 19
henrik.kahl(a)qsab.se
Pia Holmin
Pia HolminProjektledare / Byggledare
0725 – 09 03 62
pia.holmin(a)qsab.se
Magnus Berndtsson
Magnus BerndtssonProjektledare / Byggledare
0733 – 31 94 97
magnus.berndtsson(a)qsab.se
Daniel Johansson
Daniel JohanssonProjektledare / Byggledare
0730 – 49 88 07
daniel.johansson(a)qsab.se
Sofia Lokander
Sofia LokanderProjektledare / Byggledare
0733 – 31 22 06
sofia.lokander(a)qsab.se
Johan Linnér
Johan LinnérProjektledare / Byggledare
0707 – 29 14 84
johan.linner(a)qsab.se
Mårten Olofsgård
Mårten OlofsgårdProjektledare / Byggledare
0705 – 63 62 50
marten.olofsgard(a)qsab.se
Philip Bloom
Philip BloomSystemtekniker
0730 – 42 99 60
philip.bloom(a)qsab.se
Ulf Kressander
Ulf KressanderSystemtekniker
0733 – 31 22 09
ulf.kressander(a)qsab.se
Carl Dawidson
Carl DawidsonSystemtekniker
0731 – 51 41 49
carl.dawidson(a)qsab.se
Pia Hultén
Pia HulténEkonomi
0733 – 31 22 03
pia.hulten(a)qsab.se
Emil Skärberg
Emil SkärbergByggledare
0763 – 47 08 00
emil.skarberg(a)qsab.se