Vad står QS för och hur är vi som företag?

QS är ett Göteborgsbaserat konsultföretag som strävar efter att växa genom en stabil struktur. Vi jobbar ständigt med att ha de bästa medarbetarna, en utvecklande företagskultur och utmanande projekt. Vi tror att denna utveckling är till nytta för både oss och våra kunder.

Bolaget har utvecklats från en liten verksamhet till att bli en utav de ledande konsultförmedlarna i Sverige, inom vår bransch, på mindre än två decennier. Sedan ett par år tillbaka är våra tre största verksamhetsområden Byggutredning, projektledning och ledningssystem vilket du kan läsa mer om här>>

Bolaget grundades 2000, av Thomas Lundgren och Mikael Kullberg, och hade då som affärsidé att leverera konsulter till en törstande IT-marknad. IT-kraschen drabbade konsultmarknaden hårt, men trots detta fortsatte QS att kämpa på. Under de första årens motgångar föddes samtidigt en kampvilja, en känsla som än idag karakteriserar företagskulturen. QS vill fortsätta vara den personliga och pålitliga leverantören av kvalificerade och erfarna konsulter, till både offentlig som privat sektor.

Vår naturliga strategi kännetecknas av hjälpsamhet och enkelhet. Vi gillar att ta itu med utmaningar och hjälpa varandra och våra kunder att lösa alla typer av problem. Det är denna strategi som utgör vår grund och som ligger till grund för alla våra relationer, både inom och utanför företaget.

Vår affärsidé
Vår idé är att genom att bygga upp ett mycket stort förtroende hos våra kunder få huvudansvaret för delar av deras affärskritiska verksamhet i projektform och genomföra dessa projekt med mycket hög integritet, kompetens och kvalitet.

Våra kärnvärden
Kompetens: Med kompetens menar vi förvärvade Kunskaper och byggda Erfarenheter.
Respekt: Med Respekt menar vi Förtroende för varandra och Integritet i uppdrag hos kunden.
Kvalitet: Med Kvalitet menar vi att alltid se till våra kunders bästa – inte agera Ja-sägare – och att upprättad Uppdragsspecifikation skall levereras.
Framåtanda: Med Framåtanda menar vi Motivation inför uppdraget och Självförtroende i våra roller.

Vårt mål
Vi skall ha roligare än våra konkurrenter har.
Våra kunder skall känna ett större förtroende för oss än för våra konkurrenter.
Vi skall aldrig agera som ja-sägare – utan alltid se till våra kunders bästa.
Vi skall fortsätta att expandera med bibehållen lönsamhet och med eget kapital.
Vi skall, om möjligt, arbeta mer strukturerat och effektivt än våra kunder och speciellt våra konkurrenter.

Vet du förresten vad namnet QS kommer ifrån? Det är en förkortning av Questate som i sin tur är en lekfull sammansättning av Question (?) och Statement (!).