För ett par veckor sedan inspekterade QS Älvsborgsbron som en del av en förberedande garantibesiktning samt inspektion inför kommande arbeten.

Under det närmaste året kommer arbeten på Älvsborgsbron omfatta betongreparationer av betongen på brons undersida. Detta arbete kommer ytterligare skada och smutsa ner stålkonstruktionen. Därefter ska stålet i fackverkskonstruktionen målas om. Mycket målning blir det…

Utsikten från bron är lika vacker som vanligt!

#Älvsborgsbron #Projektledare #Byggledare #Trafikverket #Questate