På QS arbetar vi mycket med underhåll av befintliga system och konstruktioner men även med nyutveckling och nybyggnation.

Innan semestern var några kollegor på studiebesök på etappen E01/Olskrokens planskildhet inom Västlänksprojektet i Göteborg, där vår medarbetar Daniel Johansson är byggledare. Han är ansvarig för betongkonstruktionen av de långa tågbroar som uppförs för att öka kapaciteten in till Göteborgs Central ifrån öster. Det blev många intressanta diskussioner om likheter och olikheter mellan underhåll och nybyggnation avseende tekniska detaljer och lösningar på bil/tåg- respektive gångbroar.