Trängselskatten i Göteborg togs i bruk i början av 2013 och systemet och stationerna har nu hunnit fylla 10 år och behöver bytas ut.
Sedan ett tag tillbaka pågår arbetet för fullt med att testa och ta fram de nya betalstationerna, som skall ersätta de befintliga.

Vår kollega Thomas, som är projektledare för Re-investeringen av de nya stationerna, deltog för ett par veckor sedan när leverantören och entreprenören genomförde en av alla de tester som behöver göras innan de nya betalstationerna kan vara på plats och i bruk under 2024.